GIP GWW

De geïntegreerde proef voor de leerlingen van 6 GWW bestaat uit het uitwerken van een project. In het project komen de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het verwerken van informatie, en het verkennen van de sector aan bod.

Het uitwerken van dit project gebeurt in verschillende fasen:

  • In een eerste fase van het project werkt de leerling op een methodische wijze aan informatieverwerving en -verwerking, waarbij gebruik gemaakt wordt van eigen cursusmateriaal en alle andere beschikbare bronnen (bibliotheek, ICT, vakleraren, ervaringsdeskundigen, ...). De leerling kiest een projectonderwerp dat zich situeert in het ruime domein van de gezondheids- en welzijnszorg. Rond dit onderwerp wordt het hele schooljaar gewerkt: opzoekingen doen, deze inhouden verwerken, ervaringen opdoen en hierover reflecteren.
  • De tweede fase bestaat uit het organiseren (voorbereiden, uitvoeren en evalueren) van een concrete actie. Contact met de doelgroep via bv. een inleefmoment, een interview, ... is onontbeerlijk! Op deze manier kan de leerling de theorie vergelijken met / toetsen aan de praktijk. Dit kan enkel door op stap te gaan en zoveel mogelijk contacten te leggen met mensen die beroepshalve te maken hebben met het onderwerp. Ook ervaringsdeskundigen (= mensen die iets zelf meemaakten en daardoor veel kennis hebben) kunnen helpen.
  • In een derde fase worden de resultaten van de concrete actie getoetst aan de literatuurstudie die in fase 1 werd uitgevoerd.