GIP TBZ

De G.I.P. of de geïntegreerde proef wordt gemaakt door de leerlingen van het zesde jaar Verzorging en zevende specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige (BSO).

De geïntegreerde proef is een decretale verplichting voor alle leerlingen binnen de eindjaren van de onderwijsvormen BSO, KSO en TSO.

De G.I.P. biedt de scholen de mogelijkheid om leerplandoelstellingen op een geïntegreerde, vakoverschrijdende, projectmatige en praktijkgerichte wijze in een reële context te realiseren. Hierdoor komen meerdere beroepsvaardigheden, algemene kennis en communicatievaardigheden evenwichtig aan bod waardoor het participeren aan het latere beroeps-leven en het functioneren in de maatschappij gemakkelijker wordt.

Het eindwerk dat de leerlingen indienen is niet opgedeeld in verschillende vakken, maar is één geheel.

Zowel voor de leerlingen van het zesde jaar Verzorging, als voor de leerlingen van het zevende specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/ Zorgkundige wordt de G.I.P. opgebouwd rond een bepaald thema en is het een combinatie van:

  • een groepswerk
  • een praktische realisatie
  • een eindwerk

Dit schooljaar werken de leerlingen van het 7de jaar Thuis- en bejaarden-zorg rond het thema Dementie. In het kader van hun eindwerk namen de leerlingen deel aan meerdere voordrachten en een workshop Relaxatietherapie voor ouderen op de Healthcare beurs.

De leerlingen gaan deze aangeleerde vaardigheden demonstreren tijdens de opencampusdag.