Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren en eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.

De leerlingenraad houdt zich daarnaast bezig met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs.