PROFIEL BSO LEERLINGEN

Van leerlingen die voor een BSO-afdeling kiezen, verwachten we MINIMUM dat ze:

  • INTERESSE hebben voor de gekozen vakgebieden
  • bereid zijn om zowel KENNIS als VAARDIGHEDEN op te doen
  • de leerinhouden dusdanig kennen dat ze ze kunnen TOEPASSEN in de PRAKTIJK
  • ZELFSTANDIG leren handelen
  • bereid zijn om een inspanning te leveren om de zaken zo CORRECT mogelijk te FORMULEREN
  • RESPECT kunnen opbrengen voor het schoolteam, medeleerlingen, zichzelf en mensen die ze ontmoeten in het kader van het stagegebeuren