PROFIEL LEERLINGEN STW/GWW

Noodzakelijk om te slagen in een afdeling sociaal-technische wetenschapen/gezondheids- en welzijnswetenschappen:

  • minimale interesse voor wetenschappelijke deelvakken en maatschappelijke evoluties
  • sociaalvoeland en -vaardig zijn
  • interesse voor de specifieke problemen van bepaalde (leeftijds)groepen opbrengen
  • bereidheid met conrete actie bij te dragen tot de ondersteuning van die groepen
  • interesse voor en praktische vaardigheid in huishoudkunde, verzorgingstechnische en creative activiteiten