PROFIEL LEERLINGEN TALEN

Noodzakelijk om te slagen in een afdeling talen:

  • gevoel ontwikkelen voor effectieve communicatie, zowel mondeling als schriftelijk
  • werken aan de nodige luister- en spreekbereidheid, aan spreekdurf en zelfvertrouwen inzake communictie
  • bereid zijn interculturele contacten aan te gaan
  • leerstrategieën ontwikkelen om specifieke taaltaken efficiënter te kunnen uitvoeren
  • verworven woordenschat gaandeweg creatief/innovatief toepassen in nieuwe contexten en, vooral, in het eigen taalgebruik
  • werken aan de algehele kwaliteit van het eigen taalgebruik, zowel mondelinge al schriftelijk, met oog voor uitspraak en spelling, voor juiste woordkeuze en taalregisters, voor geijkte structuren, enz (moedertaal)