PROFIEL TSO LEERLINGEN

Van leerlingen die voor een TSO-afdeling kiezen, verwachten we MINIMUM dat ze:

  • INTERESSE hebben voor de gekozen vakgebieden
  • bereid zijn tot en beseffen dat het een noodzaak is om SYSTEMATISCH BIJ TE LEREN
  • zich de leerinhouden EIGEN MAKEN, eerder dan louter te reproduceren
  • ZELFSTANDIG leren denken en handelen
  • bereid zijn tot en beseffen dat het een noodzaak is om ZORGVULDIG EN CORRECT te FORMULEREN met gebruik van gepaste TAALREGISTERS en VAKJARGON
  • niet tevreden zijn met het behalen van een voldoende resultaat, maar dat in dit verband geldt: 'THE SKY IS THE LIMIT!'
  • RESPECT kunnen opbrengen voor het schoolteam, medeleerlingen, zichzelf en mensen die ze ontmoeten in het kader van het stagebeuren