Studiekeuzebegeleiding

In deze tijden van flitsende evoluties, waarin steeds meer en steeds grotere flexibiliteit worden verwacht van ieder actief burger en werknemer, is een diploma hoger onderwijs niet langer een in beton gegoten gegeven. Eerder een professionele basisidentiteit, van waaruit verdere ontplooiing mogelijk (lees: wenselijk)is.

Dat neemt niet weg dat voor de doorsnee 18-jarige de keuze tegelijk complexer, want veelomvattender is geworden. Enige begeleiding op de weg ernaartoe is m.a.w. niet overbodig.